Pesten is een omvangrijk probleem

De problematiek van het pesten is de laatste jaren sterk in de aandacht gekomen. 
Naar schatting wordt 10 tot 15% van de kinderen regelmatig gepest. Dit pesten varieert van uitschelden tot iemand compleet vernederen en in elkaar slaan. De impact op de slachtoffers is vaak heel groot zijn en iemand kan er blijvende psychische klachten aan overhouden. 
Ook voor ouders en andere betrokkenen kan het heel zwaar zijn vanwege de ingrijpende gevolgen en omdat het probleem vaak moeilijk aan te pakken is. Scholen sluiten hun ogen, omdat leerkrachten vaak niet goed weten hoe ze het pesten kunnen aanpakken en anderzijds zijn scholen bang voor hun reputatie. Wat het nog moeilijker maakt is dat pesters meestal ontkennen dat ze pesten en dat de ouders van de pesters hun kind in bescherming nemen. Ondanks de vele aandacht die het probleem de afgelopen jaren heeft gehad zijn er nog steeds erg veel kinderen en ook volwassenen, die het slachtoffer zijn van structureel pesten. 
                                                                                     

                                     

 
 
Coaching voor slachtoffers van pesten
 
Mind in Balance biedt krachtige 1 op 1 coachsessies aan voor slachtoffers van pesten. In deze sessies ga je werken aan lichaamshouding, zelfvertrouwen, assertiviteit, communicatieve vaardigheden, inzicht in pestgedrag en leer je er beter mee omgaan. Enerzijds leer je hierdoor anders naar het pesten kijken en anderzijds ga je voelen dat je zelf sterker wordt en niet langer slachtoffer hoeft te zijn van pesten. Je krijgt praktische tips mee, die je direct kan toepassen. De werkvorm van Mind in Balance is veel dynamischer, praktischer en positiever gericht dan de sessies die bij de meeste psychologen plaatsvinden. De resultaten zullen daarom in de meeste gevallen aanzienlijk beter zijn. 
Na 5 tot 10 sessies zul je merken dat het pesten aanzienlijk minder is geworden en dat je er beter mee om kan gaan als het weer gebeurt. 
Vanuit Mind in Balance heb ik reeds meerdere kinderen en volwassenen met succes geholpen. De pesters uitbannen gaat niet lukken, maar jezelf weerbaarder maken is wel iets dat je in de hand kan hebben. Voor kinderen en volwassenen die veel last hebben van pesten biedt deze vorm van coaching een unieke kans om er voor eens en voor altijd een punt achter te gaan zetten! 
 
De kosten per sessie van ruim een uur bedragen €80 (incl. BTW).