Optimale prestaties
 
Ieder bedrijf probeert om tot optimale prestaties te komen. In de huidige markt met veel veranderingen is het belangrijk om innovatief te zijn. Producten en diensten moeten steeds mee ontwikkelen met de veranderingen in de markt. Om voorop te blijven lopen heb je mensen nodig met de juiste kennis en vaardigheden. Op deze manier kan je een voorsprong behouden op de concurrenten. Toch is er voor een bedrijf nog meer nodig om succesvol te zijn. 
 
 
Factoren voor succes
 
Naast vaktechnische kennis en vaardigheden zijn er nog andere factoren die een grote invloed hebben op het al dan niet succesvol zijn als bedrijf. Een bedrijf is een sociale en commerciële structuur en kan alleen succesvol zijn als die aspecten ook goed functioneren. Collega’s met soms zeer uiteenlopende persoonlijkheden moeten met elkaar samenwerken, leidinggevenden sturen medewerkers aan, de salesafdeling moet in staat zijn nieuwe business te genereren en er is vanuit verschillende afdelingen contact met klanten. Dit kan leiden tot complexe situaties, waar de betrokken partijen niet helemaal uit lijken te komen. Te denken valt aan collega’s die niet goed met elkaar communiceren, omdat ze het te druk hebben of omdat ze elkaar niet goed liggen, leidinggevenden die moeite hebben met het motiveren van hun medewerkers of iemand niet constructief aan kunnen spreken op bepaald gedrag, mensen in de sales die niet in staat zijn voldoende klanten aan te brengen of beperkte vaardigheden van medewerkers om bestaande klanten tevreden te houden en om goede klantgesprekken te voeren. Daarnaast komt het in veel bedrijven voor dat er medewerkers zijn met psychische klachten, waardoor ze niet optimaal kunnen functioneren. 
 
Het is een kunst op zich om dit sociaalcommerciële systeem goed draaiende te houden. 
In ieder bedrijf zijn er wel zaken op dit gebied te benoemen die beter kunnen. Vaak wordt hier relatief weinig aandacht aan besteed, omdat het belang ervan niet duidelijk is of omdat het operationele proces te veel aandacht opeist. Door hier op de juiste manier aandacht aan te schenken kan een bedrijf soms enorme sprongen maken in productiviteit en het leidt ook nog eens tot beter gemotiveerd en tevreden personeel. Het is dus zeker zinvol om hier aandacht aan te geven!
 
                                                                

                        

 
Mind in Balance
 
Dit is precies het gebied waar Mind in Balance in gespecialiseerd is. Werken aan de sociale en commerciële structuur, om bedrijven zo tot betere prestaties te laten komen. De aanpak van Mind in Balance is net wat anders dan die van de meeste trainingsbureaus. In mijn inmiddels 8 jaar ervaring als trainer en coach heb ik gezien wat wel en wat niet werkt. Dit heeft geleid tot een effectieve aanpak tegen een voor u gunstig tarief.
 
Diepgaand en blijvend resultaat vanuit beleving en inzicht
De essentie van coaching en training van Mind in Balance is om mensen te laten komen tot meer productief gedrag in bepaalde situaties en er ook voor te zorgen dat dit gedrag blijvend wordt geïmplementeerd. 
Vaak zie je dat trainingen vrij algemeen zijn en niet tot blijvende resultaten leiden. Er wordt dan gebruik gemaakt van populaire modellen en de deelnemers doen een paar oefeningen en rollenspellen en zeggen dan dat het een leuke en leerzame dag was. Twee weken later zijn ze het meeste uit de training weer vergeten en vervallen ze weer in oude vormen van gedrag. 
Erg zonde van het in de trainingen geïnvesteerde geld!
 
Om blijvend tot constructief ander gedrag te komen moet een deelnemer een diepgaand inzicht en een beleving hebben doorgemaakt. Ik werk dan ook niet vanuit vaste theorieën en modellen, maar vanuit individuele leerdoelen. Zo zal de ene deelnemer misschien willen leren om assertiever te worden, terwijl een ander wil leren om een productief klantgesprek op te bouwen vanuit inlevend vermogen en het stellen van goede vragen.  Ik maak wel gebruik van theorieën en modellen, maar alleen als ze voor iemand echt iets op kunnen gaan leveren. 
 
Ten eerste dient nu inzicht te komen in het waarom van bepaald gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand niet assertief durft te zijn uit angst voor afwijzing of dat iemand geen goed gesprek met een klant kan voeren omdat hij het stellen van vragen aan een klant als onbeleefd ervaart. 
Vanuit dit inzicht kan iemand tot meer productief gedrag komen door beleving daarvan. Situaties die een deelnemer in de praktijk als lastig ervaart worden zo goed mogelijk nagespeeld met dynamische oefeningen en rollenspellen. Via inzicht, beleving en een vleugje humor gaat iemand echt diepgaand ervaren hoe ander gedrag tot positieve resultaten gaat leiden. Het zal dan ook meegenomen worden naar de werkvloer, omdat iemand nu weet waarom het werkt en hoe het toegepast kan worden. 
Iedere deelnemer krijgt een individueel leerplan waar hij of zij mee aan de slag gaat en waar nodig kunnen deelnemers elkaar ook helpen en ondersteunen.
Vanuit deze aanpak krijgen deelnemers plezier in leren en het gaat zeer zeker positief uitwerken op de bedrijfsprestaties en de motivatie!
 
Verandering vanuit je talenten
Zelf ga ik uit van een positief mensbeeld. Dat houdt in dat ik op zoek ga naar de talenten van mensen en hen van daaruit help zichzelf te ontwikkelen. Als je mensen alleen wijst op hun zwakke kanten, dan is de motivatie en het vermogen tot ontwikkeling beperkt. Het bewust worden van je sterke kanten en talenten zorgt voor meer motivatie en verbeterpunten zullen zo makkelijker en meer blijvend tot ontwikkeling kunnen komen.
 
De kracht van herhaling
Om de behaalde resultaten te behouden en verder uit te diepen zorgt Mind in Balance voor herhaling. De opbouw van de trainingen is zo dat er een 1 of 2 daagse training plaatsvindt, waarna er nog twee terugkom momenten volgen van elk een halve dag. Naar behoefte kan dit nog uitgebreid worden. Op deze manier worden nieuwe kennis en vaardigheden optimaal in iemand geïntegreerd. 
 
Gewenst resultaat
Het is misschien een iets andere aanpak dan u gewend bent, maar het zal u zeker veel gaan opleveren. De aanpak van Mind in Balance is inzetbaar voor alle processen die u graag beter zou willen zien verlopen. Het is inzetbaar voor betere prestaties in de sales, krachtiger en effectiever leidinggeven, optimalisering van alle interne communicatieve processen, betere gesprekken met klanten of beter time management. Voor het actuele aanbod en tarieven kunt u naar het overzicht van de verschillende trainingen. Uiteraard is een specifieke maatwerk oplossing voor uw bedrijf ook mogelijk.
 
Individuele coaching
Soms heeft iemand net even wat meer aandacht nodig en dan kan individuele coaching uitkomst bieden. In 1 op 1 sessies kan je net wat dieper op bepaalde zaken ingaan en soms kan iemand dit goed gebruiken. Met name voor personen die een functie hebben met hoge werkdruk of die veel interactie met anderen hebben kan dit zeer ondersteunend werken. 
Ook als iemand (privé) problemen heeft kan 1 op 1 coaching er voor zorgen dat deze persoon weer beter gaat functioneren. Training en coaching vullen elkaar goed aan en kunnen beide naar behoefte worden ingezet.
 
Aantrekkelijke tarieven
De tarieven die Mind in Balance hanteert zijn zeer aantrekkelijk, zeker in verhouding tot grotere trainingsbureaus. Tegelijkertijd kan ik u garanderen dat de kwaliteit van de trainingen minimaal net zo goed en meestal zelfs beter zal zijn dan die van deze bureaus. Zeker dus de moeite waar om kennis te maken met de werkwijze van Mind in Balance!
 
Mocht uw interesse gewekt zijn dan kom ik graag langs om met u te kijken naar waar Mind in Balance u kan helpen met het verbeteren van de prestaties van uw bedrijf. Als kennismaking kunt u tegen een goed tarief een introductie workshop laten verzorgen. U zit dan nergens aan vast en kunt zelf beoordelen wat u van de werkwijze van Mind in Balance vindt.